top of page

Fuktlarm

Många driftlarm är lokala och saknar därmed möjlighet att skicka signaler till rätt mottagare när något gått fel eller behöver åtgärdas. Detta innebär att många larm aldrig uppmärksammas med ökat slitage, onödig energiförbrukning eller skador som följd.

 

Med Cabnet lösning för att koppla upp larm till Internet minskar risken att missa ett larm eller en signal. Alla givare, signaler eller system görs tillgängliga via webportalen varifrån det är enkelt att lägga upp funktionen för till exempel SMS eller mail.

 

Det är även möjligt att skicka signalen direkt som arbetsorder eller in i övergripande drift- och övervakningssystem.

 

Den smarta centralen Cabnet ansluts via GSM. Till Cabnet kopplas givare eller system via något av de många flexibla kommunikationsgränssnitten.

ezeio_Höger_Vit_2020_1000.jpeg
bottom of page