top of page

Larma

Med vår imponerande ezeio controller finns kraftfulla internlarm och varningssystem.

En applikation som exempel, är att koppla in en temperatursensor som larmar både via e-post och sms om temperaturen skulle röra sig utanför dina uppsatta temperaturvärden.

 

Anpassningsbara meddelanden kan med enkelhet skickas via exempelvis e-post, sms och automatiserade röstsamtal om ett alarm eller en varning har aktiverats. Alarmen kan också nyttjas till enklare automationer, istället för att skicka ett textmeddelande så kan åtgärden vara att aktivera ett relä eller ändra en termostats nuvarande schema.

 

Varje ingång i ezeio controllern kan konfigureras med flera olika larmåtgärder, så när en ingång överstiger ett angivet gränsvärde kan controllern utföra en eller flera olika åtgärder baserat på detta, bland annat att skicka e-post eller ett sms med information.

 

Ingången kommer inte aktivera fler larm med samma åtgärd förrän larmet har blivit återställt, återställningen är programmeringsbar för varje individuellt larm och gränsvärde.

ezeio controllern har också förmågan att varna eller meddela, baserat på de villkor du satt upp, exempelvis ett tidsschema som därmed varnar om en dörr öppnas nattetid eller om energiförbrukningen når en viss nivå.

 

Meddelanden kan skickas via:

  • SMS

  • E-post

  • Röstsamtal

  • Twitter

  • API

ezeio_Höger_Vit_2020_1000.jpeg
bottom of page