top of page

Värmestyrning

Värmen på en byggarbetsplats är ofta påslagen oavsett om det behövs eller inte och även om dörrar och portar står på vid gavel. Anläggningen använder mer energi än vad som behövs då styrning och övervakning saknas.

 

Med Cabnet värmestyrning för byggarbetsplatsen tillför du smart styrning, säkerställer att temperaturen är rätt och minskar energianvändningen. Alla inställningar sker via en webbläsare. Du kan även mäta och logga till exempel fukt och temperatur för tydlig visualisering i din smartphone eller överskådliga rapporter till din mail.

 

Den smarta Cabnet-centralen kan även kopplas till termostater eller till fläktar för direkt styrning. Varje central har en egen emailadress, så med enkla kommandon kan hela systemet kontrolleras var som helst ifrån. Värmen kan styras via scheman och slås av om en port öppnas.

 

Om något går fel skickar Cabnet varningar direkt till ansvarig personal via email, SMS eller röstmeddelanden. Tack vare den centraliserade tjänsten behövs ingen speciell mjukvara eller server. Cabnet är förprogrammerad så den fungerar så snart den slås på.

ezeio_Höger_Vit_2020_1000.jpeg
bottom of page