top of page

Visualisera

I ezecontrol Dashboard kan det läggas upp grafer och tabeller för visualisering av live data. Vidare finns i ezecontrol funktion för att konfigurera automatiska rapporter som sänds dagligen, vecko- eller månadsvis till valda mottagare via mail.

ezeio mkII_asset view.png
bottom of page