top of page

Exempellösningar med Cabnet

Här är några exempel på lösningar som går att göra med Cabnet

Energimätning

Med Cabnet blir data från elmätaren tillgänglig i realtid i vilken webbläsare som helst. Effekt och energi kan loggas var 10e sekund och all data sparas i upp till tre år. Sparad information och data kan sedan hämtas och laddas ner i öppna filformat eller skickas i förkonfigurerade rapporter, dagligen, varje vecka eller månad, tillvalda mottagare via mail.

Om du har ett fastighetssystem, ekonomisystem eller analysverktyg kan du hämta data upp till 20.000 gånger per dygn via API eller låta eze servrar skicka data till ditt system. All kommunikation och hantering sker krypterat och säkert. 

Förutom mätning, loggning och rapportering av effekt och energi får du via Cabnet möjlighet att mäta, analyser, logga och larma på alla instrumentvärden från en energimätare; Ström, spänning eller effektfaktor - totalt och per fas.

Belysningsstyrning

Belysningsstyrning sker vanligtvis med schema för att slå på och av beslysning vid fasta tider. I vissa system används även skymningsreläer för att styra på tex dagsljus.

Ett tredje sätt att styra är via rörelse- eller närvarosensorer. Belysningen i ett trapphus eller i en korridor slås på när någon kommer in i rummet eller närmar sig i korridoren.

Cabnet kan hantera samtliga av dessa funktioner och all konfigurering och styrning sker från en webbläsare.

Den inbyggda schemafunktionen är idealisk för ljusstyrning och dagsljussensorer kan anslutas direkt till Cabnet ingångsplintarna . Via script programmering kan logiken kompletteras med data från ett astronomiskt ur via Internet. Allt som behövs är dina koordinater och uret ger dig solens exakta position.

Pumplarm

Många driftlarm är lokala och saknar därmed möjlighet att skicka signaler till rätt mottagare när något gått fel eller behöver åtgärdas. Detta innebär att många larm aldrig uppmärksammas med ökat slitage, onödig energiförbrukning eller till och med förorening som följd.

Med Cabnet lösning för att koppla upp larm till Internet minskar risken att missa ett larm eller en signal. Alla givare, signaler eller system görs tillgängliga via webportalen varifrån det är enkelt att lägga upp funktionen för till exempel SMS eller mail. Det är även möjligt att skicka signalen direkt som arbetsorder eller in i övergripande drift- och övervakningssystem.

Larm kan triggas av olika sensorer. För till exempel pumpar kan larmsignaler skickas från flotlör, larmutgång på pump eller genom en sensor som har kontroll på om pumpen får ström.

bottom of page