top of page

Energy Management

Cabnet.jpg

Komplett energimätning för arbetsplatsen

Allt fler ställer krav på energimätning och rapportering vid markanvisning och exploatering. Med Cabnet kan vi hjälpa dig lösa mätning, övervakning, rapportering och visualisering av energi från alla delar på din arbetsplats.

 

De automatiska rapporterna hjälper dig att rapportera. Genom tillgång till loggad data över energianvändning och effektuttag har du det underlag som behövs för energieffektivisering.

 

Via de uppkopplade energimätarna eller effektbrytarna får du även koll på din anläggning. Du ser hur anläggningen är dimensionerad och du får larm vid strömavbrott eller andra driftsstörningar.

Applikationer

Mäta

Läs mer här

Rapportera

Läs mer här

bottom of page