top of page

Larmhantering

MOBILTELEFON

Applikationer

Fuktlarm

Läs mer här

Rapportera

Läs mer här

Larma

Läs mer här

Många driftlarm är lokala och saknar därmed möjlighet att skicka signaler till rätt mottagare när något gått fel eller behöver åtgärdas. Detta innebär att många larm aldrig uppmärksammas med ökat slitage, onödig energiförbrukning eller till och med förorening som följd.

Med Cabnet för att koppla upp larm till Internet minskar risken att missa ett larm eller en signal. Alla givare, signaler eller system görs tillgängliga via webportalen varifrån det är enkelt att lägga upp funktionen för till exempel SMS eller mail.

 

Det är även möjligt att skicka signalen direkt som arbetsorder eller in i övergripande drift- och övervakningssystem

Exceptionell larmhantering med Cabnet

bottom of page