top of page

HUR DET FUNGERAR

Cabnet ​löser tillgängligheten och  kommunikationen mellan dig och din utrustning på ett säkert, tillgängligt och kostnadseffektivt sätt.

​All hantering sker via en webbläsare. Funktioner för larm, rapporter, dataexport eller integration med andra system finns klart från början.

 

Mäta och Logga: Alla medier på arbetsplatsen

Med Cabnet ansluten till sensorer och mätare gör du dem åtkomliga i i realtid via vår säkra webbsida. Här har du tillgång till både momentan och historisk data, ställa in larm eller styra ett system remote.

Rapportera: Automatiskt genererade rapport via e-post

Använda den inbyggda automatiska rapportfunktionen och du får tillgång till ett kraftfullt rapportverktyg med lätt överskådliga rapporter över din loggade data.

Systemet kan ställas in för att skicka en PDF-fil via e-post till en eller flera mottagare, dagligen, veckovis eller månadsvis. Rapporterna är anpassade för att visa data från energimätare (kW / kWh), men fungerar utmärkt för även andra medier som till exempel temperatur eller fukt.

Varje rapport kan innehålla data från flera mätare / controllers, och du kan skapa valfritt antal rapporter. Ingen extra kostnad för att använda rapportfunktionen.

Larma: Direkt i din telefon eller som e-post

Många driftlarm är lokala och saknar därmed möjlighet att skicka signaler till rätt mottagare när något gått fel eller behöver åtgärdas. Detta innebär att många larm aldrig uppmärksammas med ökat slitage, onödig energiförbrukning eller till och med förorening som följd.

Med Cabnet för att koppla upp larm till Internet minskar risken att missa ett larm eller en signal. Alla givare, signaler eller system görs tillgängliga via webportalen varifrån det är enkelt att lägga upp funktionen för till exempel SMS eller mail. Det är även möjligt att skicka signalen direkt som arbetsorder eller in i övergripande drift- och övervakningssystem.

Automatisera: Tillgängligt och effektivt

Cabnet kan kopplas till termostater eller direkt till fläktar för direkt styrning. Varje Cabnet har en egen emailadress, så med enkla kommandon kan hela systemet kontrolleras var som helst ifrån. Om något går fel kan Cabnet skicka varningar direkt till servicepersonal via email, SMS eller röstmeddelanden. Tack vare den centraliserade tjänsten behövs ingen speciell mjukvara eller server. Cabnet är förprogrammerad så den fungerar så snart den ansluts.

Styra: Belysning eller värme

Cabnet och trådlösa expansionsmoduler kan användas för att styra precis vad som helst. Belysningssystem kräver normalt kontaktorer eller reläer för att byta belastningen, men med hårdvarugränssnittet på plats, kan all logik förvaltas av ezieo.

I Cabnet ingår stöd för tidtabeller, timers, triggers och fjärrkontroll samt astronomiskt ur och fotosensorer. Med alla dessa funktioner i ett verktyg är Cabnet idealisk för styrning av tex belysning på arbetsplatsen.

bottom of page