top of page

Mätare och Sensorer

Med Cabnet kan du mäta, logga och rapportera data från i princip vilket medie du vill. Givare, mätare eller sensorer ansluts till basenhet, expansionsenhet eller trådlöst.

 

Här är några exempel på givare och sensorer för olika medier.

Energimätare

Med Cabnet blir data från elmätaren tillgänglig i realtid i vilken webbläsare som helst.
Effekt och energi kan loggas var 10e sekund och all data sparas i upp till tre år.

Sparad information och data kan sedan hämtas och laddas ner i öppna filformat eller skickas i förkonfigurerade rapporter, dagligen, varje vecka eller månad, tillvalda mottagare via mail.

Cabnet meter.jpg

Strömmätning

Strömmätning kan ha olika syften. Ett är att ha koll på och logga strömmen i en anläggning, Med en strömtransformator ansluten till Cabnet kan du även ha koll på till exempel driftstid eller om en utustning fungerar eller inte. Går det ström i sladden eller ej.

Med detta som grund kan du sedan sätta larm eller logga driftstid för din utrustning.

AC wire.png

Temperatur

Med Cabnet kan du mäta temperatur inne, ute eller i material. Varje mätpunkt kan logga data och du kan skapa rapporter som skickas automatiskt varje dag, vecka eller månad. 


Du kan även sätta larm för låg eller hög temperatur och få ett meddelande som mail, SMS eller skickat till en larmscentral.
 

Temp.jpg

Fukt

Det finns flera olika typer av fuktsensorer som fungerar med Cabnet. Vissa är utformade för tuffa miljöer, och skyddas från direkt exponering för vatten. Vissa är speciellt utformade sensorer för montering på fläktsystem eller fär mätning i betong.


Fukt sensorer finns också i många olika utföranden. Utgången från givaren kan ofta enkelt anpassas för att fungera med Cabnet.

Humidity.png

Nivåsensor

En nivåsensorer används för att mäta nivån i till exempel en behållare eller en tank.

 

Sensorerna används för till exempel högalarm, vilket signalerar en överfyllning tillstånd, eller som en markör för en låg nivå. Kontinuerliga nivåsensorer är mer sofistikerade och kan ge nivåövervakning av ett helt system.

Level sensors.jpg

Flöde

Det finns många olika typer av flöden och minst lika många anledningar att behöva mäta det. Det kan handla om vatten, kallt eller varmt. Om värmesystem eller oljor. Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter den mängd fluidum, dvs. vätska eller gas, som strömmar per tidsenhet i ett rör eller kanal.

 

Ofta utnyttjas olika samband som ges utifrån energiekvationen och kontinuitetsekvationen. 

Flow sensors.jpg

Rörelse

Rörelsedetektorer är vanligt förekommande i till exempel larmsystem och för belysningsstyrning.

Det finns flera olika typer av sensorer, vanligaste är passiv infraröd eller PIR. PIR detektorer har en känslig infraröd sensor bakom en Fresnel-lins som delar upptäcka området i vertikala eller horisontella sektioner.

 

När en varm kropp rör sig mellan fälten, kommer sensorn detektera snabba förändringar, och utlöser ett relä.

Motion detector.jpg

Status, gångtider etc.
Övervakning av när något är på eller av kan ha många syften. För viss typ av utrustning kan den ackumulerade tiden den varit på användas för planering av service eller debitering av hyra. Att övervakning vad som är på eller av och korrelera det med energianvändningen kan ge underlag till energibesparande åtgärder. Cabnet har flera möjligheter att mäta på/av eller status.

 

Exempel på status & gångtider:
HVAC – gångtiden kan loggas för att veta när det är dags att byta filter exempelvis.
Olje/Vattenpump – håll koll på hur länge pumparna är igång i produktionssyfte exempelvis.
Dörrar – Kontrollera hur och när dörrarna öppnas, för ökad säkerhet och energibesparingar exempelvis.


 

Example sensors.jpg

Position

I Cabnet basenhet med GSM anslutning finns även GPS som gör att du kan ha full kontrioll på var din utrsutning finns och om den flyttas. Du kan sätta larm på förflyttning och därmed få ett meddelande direkt.

geolocation_318-111554.jpg

Vibration

Till Cabnet kan du ansluta olika typer av vibrationsmätare och givare för loggning, rapportering eller larm.

Vibration sensor.jpg
bottom of page