top of page

Pumpstyrning

Applikationer

Styrning

Läs mer här

Rapportera

Läs mer här

Larma

Läs mer här

Remote Access

Läs mer här

Nivåreglering kräver både avkänning och styrning. Cabnet som har både in-och utgångarna har alla de egenskaper som krävs för ett stort antal tillämpningar. Nivåsensorn ger en signal om en justering är nödvändig. En enkel switch kan vara tillräckligt i många fall, men det krävs en styrenhet då det krävs mer exakt kontroll.

Som för alla tillämpningar där Cabnet används, är full fjärråtkomst den stora fördelen och möjliggör övervakning och styrning från valfri webbläsare.

I många fall är Cabnet konfigurationsinstallation tillräckligt för sätta upp en nivåreglering. En givare kopplat till centralen med reläutgång slår på/av utgångar för att styra flödet.

Mer komplicerat system stöds med scriptfunktionalitet.

  • Distansövervakning – larm och signaler om driftstörning och fel

  • Utvecklat för utsatta miljöer

Pumpstyrning och Larm

Trådlös enhet.PNG
bottom of page