top of page

Tag greppet om energianvändningen på byggarbetsplatsen

Allt fler kommuner ställer krav på energimätning och rapportering vid markanvisning och exploatering. Med Cabnet kan vi hjälpa dig lösa mätning, övervakning, rapportering och visualisering av energi från i princip alla delar – från låg- till högspänning. Att vi sedan tillför andra smarta funktioner som till exempel larm ser vi som en bonus.

Cabnet är en flexibel, säker och enkel lösning för att samla in och analysera mätvärden från till elmätare via. All kommunikation från och till Cabnet är krypterad: endast auktoriserade personer har access. All data loggas och är åtkomlig via en webbläsare eller i färdiga dags- vecko- eller månadsrapporter.

Läs mer om Cabnet här

Rapporter

Använda den inbyggda automatiska rapportfunktionen och du får tillgång till ett kraftfullt rapportverktyg med lät överskådliga rapporter över din loggade data.

Systemet kan ställas in för att skicka en PDF-fil via e-post till en eller flera mottagare, dagligen, veckovis eller månadsvis. Rapporterna har stöd för kostnadsberäkning – både som TOU (Time Of Use) och Tier – och omvandling till CO2 baserade på region och andelen grön energi.

Varje rapport kan innehålla data från flera mätare, och du kan skapa valfritt antal rapporter.

Energianalys Vad är skillnaden mellan effekt och energi? Förutom att det är två helt olika mått ger det dig också helt olika underlag för din energianalys.Energi (kWh) visar hur mycket energi som har använts. Lämpar sig utmärkt för rapportering.Effekt (kW) visar dig vad som händer i realtid. Med Cabnet energimätning kan du logga effekten ner till vare minut. På så sätt får du tillgång till det viktigaste verktyget för energieffektivisering.

Kontakta oss så berättar vi mer


Fler artiklar
Arkiv
bottom of page