top of page

Förebyggande underhåll – sparar tid och pengar

Förebyggande underhåll är en viktig del för att utveckla minska kostnader och öka produktiviteten på en byggarbetsplats. Det skall vara enkelt, säkert, snabbt och flexibelt att kommunicera med och hantera utrustning och funktioner.

Med Cabnet har du full koll på din utrustning. Du får information om vad som håller på att ske och kan avhjälpa fel innan det förorsakat fel eller problem.

Läs mer om förebyggande underhåll: Asset Management

Uppkopplade system ger flera fördelar när det gäller underhåll. Till exempel:

Effektivare övervakning – genom att systemet är uppkopplat för larm kan projekt som tidigare krävt jourpersonal på plats idag övergå till att ha personal i beredskap.

Enklare avhjälpa fel – Genom uppkopplade system med tillgängliga driftsloggar kan felen ofta avhjälpas betydligt snabbare och enklare. Från 1-2 arbetsdagar till någon timme.

Driftsäkerhet – genom larm och signaler om fel som kan orsaka driftsstörningar kan dessa oftast avhjälpas innan det påverkar funktion och därmed projektet

Läs om våra lösningar här: Lösningar


Fler artiklar
Arkiv
bottom of page