top of page

Cabnet part i testbäddsprojektet Uppkopplad Byggplats

Cabnet deltar i Smart Build Environments testbäddsprojekt Uppkopplad Byggplats. Syftet med projektet har varit att samla aktörer och med befintlig infrastruktur och teknik utreda och utveckla en lösning för att effektivisera (minska energianvändning) för uppvärmning och uttorkning av byggarbetsplatser.

En slutrapport från testbädden Optimalt Byggklimat kommer presenteras i augusti 2020.


Fler artiklar
Arkiv
bottom of page