top of page

Slutrapport Optimalt Byggklimat


Uppkopplad Byggplats är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och innehåller fyra testbäddsprojekt där ny teknik och digitala lösningar utvecklas och testas i skarpa byggprojekt. Cementa och Peab leder testbäddsprojekt nr 3 med inriktning på automatisering och sensorer för betongbyggandet.

Optimalt Byggklimat utgör ett deltest inom ramen för testbäddsprojekt 3 med målsättning att samla aktörer inom bygg, utrustning och värmesystem för att utveckla nya lösningar inom Klimatkontroll och Klimatstyrning för byggarbetsplatsen – med fokus på uppkopplade och smarta system och lösningar.

Under projektet har testats och utvärderats olika lösningar för klimatmätning samt uppkopplad och styrd byggvärme. Syftet är att identifiera, utveckla och öka kunskapen om nya lösningar för minskad energianvändning och ökad kvalitet i byggprocessen.

Rapport och presentation omfattar bland annat:

Energi – lägre användning och jämnare uttag av fjärrvärme

Kvalitet – minskad risk för skador och avvikelser

Planering – förbättrade underlag för proaktiv planering

Ladda hem slutrapporten från projektet Optimalt Byggklimat.

Kontakta projektledare Niklas Zandelin för ytterligare information.


Fler artiklar
Arkiv
bottom of page